blog

blog

streda 30. septembra 2015

SUNSET IN HORTOBAGY

Po celodennom hľadaní potravy sa Žeriavy popolavé  sťahujú na nocoviská. Zvyčajne sú to plytké vodné plochy alebo ostrovčeky uprostred rybníkov. Bezpečnosť nadovšetko. Líška či šakal nemajú vo vode ďalej od brehu šancu nepozorovane sa prikrádať. Podľa údajov správy NP sa v parku nachádzalo zhruba 70 000 žeriavov a 50 000 husí. Všetky samozrejme neboli okolo toho nášho rybníka. Sťahovanie na nocovisko vyzerá tak, že po celom parku roztratené kŕdle sa pred západom slnka vrátia na polia a pasienky priľahlé k vode. S blížiacim sa dotykom slnka a horizontu sa všetky vtáky zdvihnú do vzduchu a s ohromným  krikom tisícov krkov preletia tých posledných pár sto metrov a zosadnú do plytčín. S postupujúcou tmou sa potom vtáky upokoja, stíšia a asi aj zaspia. Úchvatné divadlo.
 
 
  
 
 
 


 
 
 
 
 

utorok 29. septembra 2015

RINGING III.

Súčasťou poznávania NP Hortobagy je aj návšteva bývalého rybného hodpodárstva na rybníkoch Halastó. Dnes už nie sú rybníky ekonomicky obhospodarované. Po rybároch tu zostala krátka úzkorozchodná železnica, ktorá teraz slúži len turistom. Dvakrát za deň premáva po celej dĺžke chráneného areálu. Za prvým rybníkom sa nachádza krúžkovacia stanica maďarských ornitológov. Po odmotaní vtáka zo siete je určený druh a pohlavie, je premeraný a odvážený. Fúknutím do peria na bruchu sa obnaží koža a pod ňou možno rozoznať žltú farbu tuku v prípade, že leto bolo bohaté na potravu. Zisťuje sa tým pripravenosť vtáctva na zimu. Nakoniec mu nasadia krúžok. Všetko zaznamenajú a vložia do systému. Všetci sa preberú z bežnej rutiny ak je chytený vták z krúžkom z inej časti Európy alebo Afriky. Je to ako zbieranie známok len s pridanou informačnou hodnotou. Okrúžkovaný vták má svoj pôvod a aj príbeh. Podľa kódu treba len nájsť na europskej centrále krúžkovateľa a výmena informácii môže začať.
 Rybníky Halastó
 
 
 
 
 
 tzv. hmlové siete
Vtáky túto sieť nedokážu počas letu zaregistrovať. Niekedy sa do nej chytia aj viackrát za deň.
 Pinka obyčajná
Stehlík pestrý
Penica čiernohlavá
 Vrchárka modrá
 Fúzatka trstinová
 
Trsteniarik pásikový
Drozd plavýSýkorka belasá
Strnádka trstinová

 
 
 
 
 
 
 
 

NP HORTOBAGY

Národný park Hortobagy sa rozkladá na rozsiahlych pláňach maďarskej puszty. Je tvorený kombináciou lesov, pasienkov, poli a vodných plôch. Hustá sieť ciest a chodníkov umožňuje križovať krajinu a pozorovať bohatý vtáčí život. Hlavne v období jesennej migrácie sa tu zastaví prakticky všetko. Cestou na juh sa tu zastavia desaťtisíce žeriavov, husí a brodivých vtákov zo severu Európy a z Ruska. Odpočinú si, doplnia zásoby a pokračujú v lete do Afriky. Park má aj uzavreté bez zásahové zóny. Tie je možné vidieť iba z pozorovacích veží alebo v sprievode autorizovaných sprievodcov. Veľmi vhodné na pozorovanie sú vodné plochy. Najväčšie jazero Tiszató je vytvorené pokusom prehradenia rieky Tisza v minulosti. Maďari sa však spamätali a prevádzku elektrárne nespustili. Jazero nenapustili na maximum a nechali ho zarásť tŕtim a palachom. Vznikla divočina. Aké jednoduché. Z množstva jazier niektoré patria k národnému parku a režim okolo nich funguje podľa miestnych pravidiel ochrany prírody. Niektoré jazerá alebo skôr rybníky sú súkromné a tam po zaplatení príslušneho poplatku sa fotograf môže riadiť len svojou disciplínou a etikou. Keď však chcem niečo nafotiť, musím byť na seba náročnejší ako mi prikazujú pravidlá štátnej ochrany.  Nie je to tak, že by som sa na súkromnom mohol chovať ako hovado.
Stáda dobytka a ovcí je možmo  bežne vidieť aj na chránených plochách. Spásanie pomáha udržovať charakter krajiny.
 
 
Pripravený utekať
 
Voľne pobehujúce kone a somáre sa u nás už vidieť nedajú
  
Kulík vrchovský 
Žeriavy popolavé cez deň prehľadávajú kukuričné strniská a kŕmia sa postrácanou kukuricou
 
 
 
Kuvik plačlivý
Kúdelnička lužná
Mlynárka dlhochvostá
Myšiak hôrny
Myšiak severský

Orliak morský
Strakoš veľký
 Strnádka lúčna 

Nocovisko majú žeriavy v čiastočne vypustených rybníkoch a sú tak pred predátormi chránené vodnou bariérou.


 

Volavky, čajky a brodivé vtáky kam oko dovidí