blog

blog

streda 31. júla 2019

KRAKĽA BELASÁ

Suchú, teplú a otvorenú euroázijskú lesostep v minulosti hojne obývala Krakľa belasá. Nezameniteľne modrý dravec. V celej rozvinutej Európe takýto typ krajiny ubúda míľovými krokmi. Krakľa čelí totálnemu úbytku jej habitatu. U nás už nebolo nájdené jej hniezdo 15 rokov. Našťastie v NP hortobagy jej venujú pozornosť. Vyskytuje sa tu preto primerane hojne a nie je problém ju fotografovať. Celý deň sme strávili  v mobilnom kryte umiestnenom pred umelo vytvorenou dutinou. Na moje prekvapenie na ľudí nereagovala zle. Keď nás hniezdiaci pár zbadal, odleteli na všetky strany. O chvíľu však boli späť. Hneď ako niečo ulovili, vrátili sa. Neprestávali kŕmiť mladé v dutine, ktorú vyrobil miestny šikovník. Od skorého rána až do večera prinášali chrobáky, koníky, kobylky, cvrčky, pavúky a aj malé užovky. Niekedy si odsadli na pripravené konáriky. Niekedy zaleteli rovno k diere. Keď prileteli obaja rodičia naraz, vznikali v otvore zápchy.
Kryt, hniezdna dutina a odsadacie konáre v jednom.
Krakle  striedavo lietali nízko ponad trávu a hľadali v nej korisť.

inokedy zase sedeli na strategicky dobre umiestnenom konári a pohľadom prezerali plochu pod sebou. Keď zbadali korisť zniesli sa dolu a ulovili ďalšie sústo pre vždy hladné deti.S takouto korisťou sa zdržali v dutine dlhšie. Predpokladám, že hadíka porcovali všetkým mladým. Jeden by sa s tým mohol zadrhnúť.

Ostrý hák na konci zobáku umožňuje delenie koristi na menšie kusy.
pondelok 29. júla 2019

NP HORTOBAGY III

Po dvoch mesiacoch sme sa znovu na jeden deň zastavili v Hortobádskom národnom parku. V pláne bola primárne fotografia Krakle belasej v ukážkovej lesostepi ale ako to už býva, pritrafili sa aj iné možnosti. V druhom pláne sme chceli pozorovať aj Sokoly červenonohé ale nepodarilo sa. Rovno na dvanástich hodinách pred krytom bola ostrá zákruta poľnej cesty. Na prvý pohľad bežná vec. V priebehu niekoľkých hodín sa však priamo na tejto zákrute ukázali Poštolky, Zajace poľné, Bažanty, Škorce lesklé a Cíbiky chochlaté. V tráve na okraji cesty dokonca Korytnačka močiarna. Na stromoch a kríkoch okolo Strakoš červenochrbtý, Strakoš kolesár, Kukučka jarabá, Žltochvost domový a samotná kráľovná Krakľa belasá. O nej však až v ďalšom blogu.
 Husy divé
Chavkoše nočné
 Zákruta plná prachu poskytovala ideálnu príležitosť dať si prachový kúpeľ. 
 Škorce lesklé
 rodinka Bažantov poľovných.
 Poštolky si prachový kúpeľ očividne užívali.

Zajac poľný
 Strakoš červenochrbtý
 Kukučka jarabá
 Krakľa belasá

 Žltochvost domový
 Korytnačka močiarna stovky metrov od vody. Asi hľadala nové možnosti.


  Strakoš kolesár


 Bitka o prach. Obaja sa chceli vyváľať v tej istej prachovej jamke a férovka bola na svete.