blog

blog

streda 31. januára 2024

PȎVODNÉ KORYTO DUNAJA IX

Po dvoch povodňových vlnách voda konečne opadla a ja som sa dočkal. Dunaj odkryl svoje štrkové dno a na obnažených plážach sa môže zver slobodne zdržiavať. Okamžite sa ukázali početné rybožravé vtáky, rodina nutrií, párik bobrov, srnka  aj orliaky si posadali na kamenistých laviciach.

Bobor europský


Čajka bielohlavá


Orliak morský

Beluša veľká


Potápač malý

Kormorán veľký
Volavka popolavá

Nutria riečnaBobor európskypondelok 29. januára 2024

DUNAJSKÉ LUHY CIII

Po dlhej dobe zase "Na kameňoch". Na správnom mieste v správny čas. Po pätnástich minutách sa objavila vodiaca laň a po krátkom prieskume vkročila do vody. Za ňou celá črieda. Prechádzali brodom a smerovali niekam za ostrov, kde by sa mi stratili z očí. Keď boli na mojej úrovni, zachytili vietor smerujúci odo mňa rovno k nim. Zháčili sa a začali zmätkovať. Otočili a smerovali najkratšou cestou k protiľahlému brehu. Tam vybehli a zmizli v lese.Volavka popolavá
Potápač malý