blog

blog

nedeľa 28. februára 2016

PREK TOAL BIRD SANCTUARY

V severozápadnej časti jazera Tonle Sap sa nachádza biosferická rezervácia Prek Toal Bird Sanctuary
Rozkladá sa na ploche vyše 31 000 ha. Prakticky je prístupná len po vode. Treba si objednať loďku, prípadne sprievodcu a vyraziť.
Množstvo žijúcich druhov vtákov a ich počty sú samozrejme sezónne premenné. V monzúnovom období je všade dostatok čistej vody. Migrujúcich rýb je prebytok a za nimi sa sťahujú aj rybožravé vtáky. Naša skupina 7 birdwatcherov sa vzhľadom na nízky stav vody nedostala do rezervácie tak hlboko ako sme si predstavovali. V jednom bode sa nám dno lode oškrelo o dno a majiteľ lode zavelil na ústup. Ani my sme sa nechceli okúpať a tak sme neprotestovali. Aj tak to bolo zopár úžasných hodín. V rezervácií sa vyskytujú vzácne druhy drevín a rastlín, ktoré sa museli prispôsobiť stavu, že sú niekoľko mesiacov v roku trvalo pod vodou. Ďalej tam žije cca 200 druhov rýb, 100 druhov vtákov.  Tiež krokodíly, korytnačky, jaštery a hady. Makaky, vydry, srnčia a jelenia zver. Samozrejme množstvo drobných stromových, zemných ale aj vodných šelmičiek. Potkanov, myší a netopierov. Niečo z toho sme videli.
 
Všade prítomný vodný hyacint pomaly dusí rezerváciu. Je to nepôvodná rastlina. Pochádza z južnej Ameriky. Ľudia ho priniesli ako ozdobnú rastlinu. Šíri sa sám a preberá nadvládu nad ekosystémom.

 Niektoré lode prejdú, iné nemajú šance.
 
Vstup do rezervácie a aj strážca má svoje čaro.
Zvedavý jeleň Sambar
 
Makak dlhochvostý
 
Čaplička bielokrídla
 Volavka purpurová
 Rybárik bielokrký
 Beluša veľká
 
 Muntjak indický
 Rybárik riečny
 Ibis čiernohlavý
Kormorán indický
 Anhinga tmavobruchá
 Škározobec driemavý
Volavka popolavá
  Pelikán sivý
 
 Krokodíl siamsky
Marabu veľký

 neurčená korytnačka
 Myktéria lysohlavá

 Orliak rybár
 Kormorán veľký

 

sobota 27. februára 2016

TONLE SAP

Rieka Mekong a jej prítoky tvoria životodarné tepny juhovýchodnej Ázie. Je na nej priamo závislých 60 miliónov ľudí. Z prítokov rieky jeden výrazne vyčnieva. Je to rieka Tonle Sap, ktorá má len 100 km. Časť roka vyteká a časť vteká do rovnomenného jazera. Chová sa tak divne preto, lebo dva krát do roka mení smer svojho toku.
Pravidelne od mája do októbra počas monzúnu vzrastie úroveň hladiny v rieke Mekong na takú výšku, že je až o desať metrov vyššie ako je hladina v jazere. Voda z Mekongu začne korytom rieky natekať do jazera. To zväčší svoj objem až dvojnásobne a plochu z 2500 km2 až na maximálnych 12000 km2.
Po skončení obdobia dažďov voda v Mekongu opadá a stratí sa v delte na vietnamskom pobreží. Od novembra začne voda z jazera zase vytekať. Tok rieky sa otočí. Pri každom novom monzúne sa to opakuje znovu a znovu. Je zázrak, že miestny ľudia sa tomuto extrémne nestabilnému prostrediu dokázali prispôsobiť. Umožnili im to tzv. plávajúce dediny. Tie sú rozmiestnenené po okrajoch ale aj v strede jazera. Sú rozdielne. V závislosti od toho, či ich hospodárstvo závisí len od jazera. ( rybolov, chov krokodílov ) alebo aj od súše ( produkcia zeleniny, ryže ) alebo niečo medzi tým. Niektoré sa orientujú na turistov. Podľa toho si nájdu miesto. Počas vysokej hladiny všetky plávajú. Niektoré však počas obdobia sucha zostávajú na vode a iné sú ňa súši niekoľko metrov nad poklesnutou hladinou. My sme navštívili tri či štyri typy. Ten najjednoduchší je vlastne zhluk hausbótov alebo obytných lodiek niekde uprostred jazera bez kontaktu s brehom a ničím nevyniká. Letecký snímok som stiahol z netu.
 
O rozdiele hladín svedčí tento obrázok. Je to telekomunikačná stanica so stožiarom GSM. Počas obdobia dažďov sú dve poschodia betónových stĺpov pod vodou. Všetky okolité stromy tiež. Od obzoru po obzor je len samá voda. 

Niektoré plávajúce dediny kotvia na brehoch priľahlých kanálov a niektoré sú pevne spojené so súšou a domy majú umiestnené na koloch. Zaplavené sú len počas monzúnu. Mnohé z nich sa pohybujú po jazere v závislosti od sezónnych potrieb.
 
 Na sťahovanie celého domu stačí zapriahnuť len dve loďky.

Vzhľadom na skutočnosť, že domy majú otvorené priečelia je súkromný život vecou verejnou. Telesná potreba alebo osobná hygiena je bežnou súčasťou života ulice.
 
  Vo vysokých drevených bedniach chovajú krokodýli na kožu. V tých nízkych chovajú ryby na mäso.
 

 
 
Komunity sa stretávajú na "námestiach".
  

 Vahadlové rybárske siete


 
 Každý sa snaží uživiť ako vie. Rybolov je však výnosnejší počas vysokej hladiny. Ryby totiž migrujú spolu s vodou.
 
Lode s hlabším ponorom sú počas obdobia sucha vyzdvihnuté a opravované.

  

 Tie s nízkym ponorom využívajú zostávajúce vodné cesty.

Tuhý odpad, nánosy blata, vytekajúce oleje a nafta robia z vody počas nízkej hladiny toxickú polievku. Miestni nám tvrdili, že počas vysokej úrovne hladiny je voda čistá. Ťažko sa tomu verí, keď si spomeniem ako počas povodňovej vlny vyzerá náš Dunaj.
 
 
  


Klesajúca voda obnaží dno a vzniknuté ulice a námestia sa dajú využiť na spoločenský život, opravy nosných prvkov domov a biznis.Na slnku s dajú sušiť sladkovodné krevety
 Na slnku s dajú sušiť sladkovodné krevety alebo sa hrať.
 Nebudem pripájať k týmto obrázkom nejakú hlbokú myšlienku. Snáď dodám len to, že našinec by tento spôsob života určite neprežil.