blog

blog

pondelok 31. októbra 2016

JUŽNÁ MORAVA VI

V týchto dňoch sa v oborách Lesov ČR možno pohybovať len medzi deviatou a štrnástou hodinou. Dôvodom je vrcholiaca ruja danielov. Mimo týchto hodín môžu prebiehať poplatkové poľovačky poľovných hostí. Je to mrzuté, lebo počas najaktívnejších hodín zvierat človek musí čakať za plotom. Má to ale aj výhody. Nehrozí strela do chrbta od poplašeného strelca. Nezostalo nám nič iné len sa disciplinovane prispôsobiť. Boli sme odmenení. Videli sme nielen rujné daniele ale aj statné muflóny, líšku a rodinu diviakov.


sobota 29. októbra 2016

VÝLOV RYBNÍKA VRKOČ

K návšteve výlovu ma inšpirovala reportáž v televíznych novinách. Naštartoval som google a okamžite sa mi ponúkla akcia na rybníku Vrkoč, ktorý je najväčší zo sústavy Pohořelických rybníkov a je na 23.mieste v zozname českých rybníkov. Bol vybudovaný v 15. storočí v terénnej depresii pri obci Ivaň. Plocha vodnej hladiny je 156 ha. Je napájaný mlynským náhonom, ktorý odoberá vodu z rieky Jihlava. Chov rýb má v Českej republike dlhodobú tradíciu. Po stáročia naši bratia budovali rybníky po celej krajine s cieľom nakŕmiť obyvateľstvo počas dlhých období cirkevného pôstu. Rybina sa totiž nepovažovala za mäso. V dnešných dňoch smeruje snaha rybárov hlavne k produkcií kaprovitých rýb na vianočné trhy. Korunou tejto snahy sú jesenné výlovy rybníkov. Nemenej dôležitý je rekreačný rybolov v turisticky exponovanej lokalite Južnej Moravy. Trojdňová akcia je hotový festival dobrého jedla. Ryby na všetky spôsoby ponúkali kuchári a predajcovia v desiatkach stánkov. Dalo by sa to prirovnať nášmu vinobraniu alebo hodom. Hlavnou atrakciou boli živé ryby. Vo vypustenom rybníku im nezostalo nič iné len vyhľadať zvyšky hlbšej vody pri hrádzi. Tam ich obkľúčili ešte živší rybári. Nahnali ich do siete, podberákom vytiahli a na triedičke porozdeľovali podľa druhu ryby a podľa hmotnostnej kategórie.