blog

blog

pondelok 30. mája 2016

JAKUBOVSKÉ RYBNÍKY

Nenápadná lokalita pri obci Jakubov. Veľké vodné plochy rybníkov s porastenými brehmi a hrádzami medzi nimi poskytujú vhodné podmienky pre život množstvu vodného vtáctva. Mŕtve stromy vo vode dramaticky oživujú scénu.

 

 Hus divá
Hrdzavka potápavá
 
Čajka smejivá
 
 Volavka popolavá
Chochlačka vrkočatá
 Labuť veľká
Beluša veľká
Trsteniarik malý
Potápka chochlatá
Orliak morský
Trsteniarik škriekavý
 Slávik modrák
 

sobota 28. mája 2016

UNGERBERG

Zitzmanndorfské lúky uprostred, ktorých sa nachádzjú dva piesočné útesy Unbergu uživia obrovské množstvo vtákov. Hniezdne kolónie Včelárikov zlatých, Kaviek tmavých a Škorcov lesklých v tej istej stene poskytujú veľmi dobré možnosti na fotografovanie. Nielen to ale možno vidieť na lokalite.
Cestou som zahliadol vo vinohrade Dudka chochlatého. 
V kroví spieval Slávik krovinový.
 Na okolitých stromoch spievala Strnádka žltá.
Neprehliadnuteľná bola tiež Vlha hájová.
Oproti Sandbergu je fotografovanie aj oveľa pohodlnejšie. Dokonca je tam aj kryt. Prístup je možný len peši. Najkratšia cesta vedie od parkoviska Billy vo Weidene. Piesok je viac do červena. Hlavne horné vrstvy útesu sú vo farbe tehly. Poobedňajšie slnko na fotkách vyzerá veľmi exoticky. Pri prvom pohľade je oproti Sandbergu v stene viac dier a hlavne, niektoré z nich sú gigantické. Kavka je najväčším vtákom v kolónií ale neobsadzuje najväčšie diery. Po krátkom pozorovaní bola záhada vyriešená. 

 

Králik divý
 
 Nikdy by som nepovedal, že Králik divý dokáže loziť po prakticky kolmých stenách. Z rozbehom pohodlne vybehli až hore.

 
 Kavka tmavá
 

Slnenie kaviek vyzeralo veľmi pohodovo.


 

Vrabec poľný má v stene tiež hniezda.
 
 
Škorec lesklýNiektoré samce  sa snažili získať svoju vyvolenú pozvaním na večeru.
Včelárik zlatý 
Iný už boli po večeri a dávali si dezert.


 

 
 Prelet Sokoliara myšiara si všetky vtáky síce všimli ale nejajý veľký rozruch však nesoôsobil.