blog

blog

pondelok 29. apríla 2024

VEVERICA STROMOVÁ III - PRENOS MLADÝCH DO NOVEJ DUTINY

Všimol som si vevericu s obrovskou hlavou ako skáče zo stromu na strom. Rozbehol som sa za ňou. Začal som fotiť.  Bola mimoriadne rýchla. Trvalo to už dve tri minúty a ešte stále som nevedel čo to vlastne vidím. O dvesto metrov ďalej sa mi veverica stratila v dutina na starej čerešni. Čakal som dole pod stromom či sa ešte ukáže. Pozeral si fotky a až tam som zbadal, že veľká hlava bolo vlastne mladá veverička, ktorú mama prenášala do novej dutiny. Možno do väčšej, možno do bezpečnejšej. Po desiatich minútach mama veverička vybehla a vracala sa rovnakou cestou k veľkému dubu. Vybehla po ňom aby sa stratila v dutine. Už som bol pripravený. Zase sa ukázala "veľká hlava" a hneď potom šialená naháňačka. Celých tých dvesto metrov prebehla na jeden pokus. Ani raz sa nezastavila. V behu som pálil ako zmyslov zbavený. Tušil som, že na karte bude veľa odpadu. Bola to skutočná výzva. Sotva som sa vydýchal, vyrazila pre ďalšie mláďa. Všetko sa opakovalo. Potom ešte raz. Bolo od nej pekné, že mi dala tri šance napraviť chyby. 

sobota 27. apríla 2024

LESMI MALÝCH KARPÁT LV

Začiatok hniezdnej sezóny je v lese najúžasnejšia časť roka. Zeleň je už naplno rozvinutá a tak hmyzí škodci môžu hodovať. Nevedomky tak poskytujú množstvo potravy pre deti hniezdiacich vtákov. Vtáctvu už potom nič nebráni aby rozbehli obdobie plné spevu, bitiek a sexu. Na bezpečnosť nikto nehľadí. Keď sa samičky porozdeľujú, všetko utíchne. Priority sa obrátia. Zrazu je tu obdobie kľudu a bezpečnosti. Budujú sa hniezda a sedí sa na znáške. Utajenie hniezda je dôležitým predpokladom úspešnosti vynosenia mladých. Vrany, straky a sojky totiž nespia a radi vyberú každé hniezdo, ktoré nájdu.


Oriešok hnedý
Kolibkárik čipčavý
Slávik červienka

Sýkorka belasá
Ďateľ veľký
Škorec lesklý
Holub hrivnák
Vrabec domový
Sýkorka bielolíca
Žlna zelená

Penica čiernohlavá


Králiček zlatohlavý

Králiček ohnivohlavý

Veverica stromová

Tesár čierny
Brhlík lesný

Drozd čierny


Pinka lesná


Straka čiernozobá