blog

blog

utorok 31. októbra 2023

PȎVODNÉ KORYTO DUNAJA VI

Občas vyrazím na prieskum len tak aby som zistil aká je situácia na známych miestach. Primárnym cieľom nie sú fotografie ale poznanie. Lesná cesta vedúca desiatky kilometrov pozdĺž maďarského brehu pôvodneho toku Dunaja je na to obzvlášť vhodná. Len pre info, tá na slovenskej strane je uzavretá  a nedá sa prejsť autom len tak. Z pravého brehu sa dajú zmapovať oba brehy aj celý tok. Orliaky morské využívajú pôvodný tok ako diaľnicu. Každé ráno ju prelietia obomi smermi. Jeden pár, ktorý je na fotkách už podľa farieb krúžkov dokážem identifikovať. Okrem nich sa v oblasti vyskytuje viac mladých jedincov. 


Líška hrdzavá

Dudok chochlatý


Laň lesná

Orliak morský

nedeľa 29. októbra 2023

DUNAJSKÉ LUHY LXXIII

Niekedy zvieratá spolupracujú, inokedy nie. Keby sa mi vydra zopárkrát popretŕčala pred objektívom, považoval by som to už za spoluprácu. Nestalo sa. Za to mladý jeleň spolupracoval ukážkovo. Príchod na scénu bol opatrný. Prešiel jedným z koridorov v tŕstí. Zastavil sa a hľadel priamo na mňa. Potom vošiel do vody a preplával na druhý breh. Zopárkrát sa zastavil a zapózoval ako na kalendár.


Vydra riečna
Jeleň lesný
sobota 28. októbra 2023

DUNAJSKÉ LUHY LXXII

Pre zmenu sme vyskúšali iné rameno. Ešte pred svitaním nám popred čln preplávala malá črieda laní a za ňou celkom slušný jeleň. Bolo však málo svetla. Pokračovali sme v plavbe a vošli do malého úzkeho ramena. Všimol som si bobra. Práve si odhryzol asi metrovú topoľovú halúzku. Potom z nej odstránil aj listový vrcholec. Postupne z nej poobhrýzal kôru. Trvalo mu to asi desať minút. Ručiace jelene v okolí sme si pri tom obaja vôbec nevšímali.

Jeleň lesný


Volavka popolavá
Bobor európsky