blog

blog

sobota 30. októbra 2021

MORSKIE OKO

Odkedy si pamätám, vždy som chcel navštíviť poľskú stranu Vysokých Tatier. Len tento rok som sa o to pokúsil už dvakrát. Teraz sa to už podarilo a konečne sme videli highlight poľskej prírody. Najväčšie pleso tatier. Pršalo celý deň. V horných polohách sa belel prvý tohtoročný sneh. Do plesa vtekalo množstvo vodopádov. Chodník okolo jazera je dlhý 2600 metrov. Na každom z nich bolo na čo sa pozerať. Aj keď bolo katastrofálne počasie, užili sme si každú minútu. Mraky boli nízko a dohľadnosť malá. Nevideli sme kamzíky ani svište. Lesné druhy vtákov sa však predvádzali ako sa patrí. Ukázala sa aj laň a cestou domov popri ceste aj medvedia rodina.

Jastrab krahulec
Laň Jeleňa hôrneho


Hýľ lesný


Sýkorka chochlatá
Penica čiernohlavá
Penica hnedokrídla
Sokol myšiar


Krivonos smrekový


Krivonosy komzumujú veľké množstvo ihličnatých semien. Tie obsahujú alkaloidy. Je náročné ich stráviť bez ujmy na zdraví. Ako kompenzáciu krivonosy ozobávajú vápenaté omietky zo starých stavieb. Kolibkárik čipčavý
Orešnica perlavá. Oproti našim sa ma vôbec nebála. Hľadala si potravu a strpela ma v kľude aj tri metre od seba. Celé dlhé minúty sme šli spoločne lesom. Ona v pohode a ja vo vytržení. Dokonalé fotenie.

Veverica stromová