blog

blog

utorok 29. augusta 2017

JUŽNÁ MORAVA IX

Keď som pri minulej návšteve obory mal šancu pozorovať veľké stádo jeleních a danielích mám s potomstvom, bolo mi jasné, že jelenie a danielie samce si niekde užívajú staro mládenecký život. Preto sme sa spolu s Ferom a Mirom zamerali tentokrát na paroháčov a vošli do obory z druhej strany. Mali sme šťastie hneď po vstupe. Malá skupinka mladých jeleňov išla práve k jazeru. Nedalo sa nevyrušiť ich. Pitie odložili na neskôr. 

Prechádzali sme veľké lúky a v tom som zazrel vytŕčať spoza horizontu paroh.  Ležal tam daniel. Plížili sme sa bližšie.  Daniel sa postavil.  K prvému danielovi priskočili ešte traja a potom  ešte niekoľko ďalších desiatok. Odpočívali v tieni. Povyskakovali a skameneli. Dali nám šancu na zopár fotiek. Nebolo jasné kto je na koho viac zvedavý. Zdalo sa, že sú nami rovnako fascinovaní ako my nimi. K našej spokojnosti.
Cestou k autu sme narazili na veľkú skupinu jeleňov. Pomaly odkráčali za hrebeň. Tam sme si ich našli.  Pomaly a dôstojne odchádzali do kľudovej zóny obory. Tam je fotografovi vstup zakázaný.Len tento posledný bežal ako o dušu. Možno aj kričal: "Čakajte máááááá !!!"


nedeľa 27. augusta 2017

JUŽNÁ MORAVA VIII

Stav vodnej hladiny na vodných plochách v Lednicko Valtickom areáli je umelo regulovaný. Vody je na rozdiel od prírodnej povrchovej vody nemenný. Extrémne sucho tu nie je až tak badateľné. V okolí vodných plôch sa dá poľahky zhliadnuť srnčiu rodinku. Na vode a pri brehoch je stále dosť vtáctva. 

Mama srnka so srnčaťom.

Bocian biely
Kormorány čierne a mladý Chavkoš nočný
Volavka popolavá  a mladý Chavkoš nočný
Sliepočka vodná
Mladá Potápka chochlatá sa o seba už dokáže postarať.


Na svahoch CHKO Pálava je možné pozorovať obrovské počty zveri. V tomto ročnom období je ich najviac. Samice priviedli na svet množstvo mladých a je pred hlavnou poľovnou sezónou.
Mal som možnosť podvečer pozorovať zmiešané stádo jeleních, danielích matiek s mladými. Dokonca aj prasačia mama využívala komfort kolektívnej bezpečnosti. Všetci sa pokojne pásli na lúke v tieni  priľahlého lesa. Len sem tam sa medzi nimi objavili zblúdené mladé jelene.