blog

blog

štvrtok 31. augusta 2023

DUNAJSKÉ LUHY LXI

Pomaly som obchádzal všetky známe miesta a snažil sa identifikovať kde je voda prebroditeľná tak aby sa pod vodou nestratilo celé zviera. Na tomto mieste sa síce veľký kanec a aj bachyňa v najhlbšej časti ponorili celým telom ale na brehu ich bolo pekne vidieť. V suchých mesiacoch je na tomto mieste o pol metra menej. Teraz im z vody trčala len hlava. Diviaky tam museli niečo riešiť. Prechádzali cez brod dvakrát sem a tam. Ako keby niečo hľadali.Beluša veľkáDiviak lesný


streda 30. augusta 2023

DUNAJSKÉ LUHY LX

Cez simulované záplavy bola voda takmer o meter vyššie ako pri tejto prvej vizite. Tie časy pripomínala len čiara na stromoch. Nechodil som tam. Hladina vody bola pre pekné fotky brodiacej zveri privysoká. Teraz im aspoň netrčali z vody len hlavy. Dole sú fotky získané z lode a aj z brehu. Pobrežné porasty sú vysoké a husté. Pohľadom nepreniknuteľné. Prípadní obyvatelia sa dajú pozorovať len priamo na brehu, vo vode alebo v korunách okolitých stromov.

Mútna povodňová voda zanechala stopu na stromoch.

Rybárik riečny
Bobor vodný


Veverica stromová

Ďateľ hnedkavý

Včelár lesný


Beluša biela a Labuť hrbozobá
Diviak lesný