blog

blog

streda 29. decembra 2021

LESMI MALÝCH KARPÁT XXXXII

Pravdepodobne posledná prechádzka v mojom kilometri pred príchodom zimy. Jeseň pokročila. Zima sa blížila. Nízke slnko pomáhalo stromom vytvárať dlhé tiene. Farby pomaly opadávali zo stromov. Les už bol prevažne hnedý. Len večne zelené malinčie doň vnášalo trochu čerstvosti. Vtáky, srnčia zver a veveričky nesklamali. Ukázali sa tak ako vždy. Malá črieda danielov však prekvapila. Bolo to len druhýkrát za tie roky, čo sa tam objavili. Držali sa v hustom kroví a veľa šancí na fotku mi nedali. Glezg hrubozobý

Hýľ lesnýVeverica stromová
Srna lesná

Daniel škvrnitý


pondelok 27. decembra 2021

BIEBRZANSKI PARK NARODOWY IX - KLEMPA

Klempa je poľský výraz pre losicu vodiacu mladé. Mne to znie dosť nepekne ale nie je to tomu tak. Po rannom fotení sme sa ju pokúsili nájsť v oblasti aj podvečer. Ležala asi pol kilometra od cesty. Presne podľa predpisu. Losy si na prežúvanie vyberajú miesto tesne pod vrcholom malého kopčeka. Ideálne s nejakým kríkom alebo konármi v blízkosti. Takáto poloha losom umožňuje mať prehľad čo sa deje v okolí a pritom nevystavovať svoju veľkú siluetu nepovolaným očiam. Tentokrát boli pokojné aj losíčatá. Asi si nás pamätali z rána. Keď som sa priblížil, klempa vstala. Myslel som, že sa chce vzdialiť a tak som sa stiahol späť. Ale ona si len našla nové miesto na zaľahnutie. Posunula sa len o zopár metrov. Zase ale použila ten istý princíp pre jeho výber. Pod vrcholom malého kopčeku a v kryte za vetvami padlého stromu. Deti sa posunuli spolu s ňou. Mladý lošak dokonca až úplne k nej. Aby som mohol urobiť zopár fotiek, tiež som musel vyjsť na susedný kopček.

Vďaka prefíkanej taktike vedela o nás klempa oveľa skôr ako som ju zbadal ja. Na svojom stanovišti mala dokonalý prehľad o tom čo sa deje v okolí. Sama sa mohla rozhodnúť, či utečie alebo zostane. 

Vstala a skúmala čo sa bude diať.

Napokon sa rozhodla a znovu si ľahla. Bola nám udelená milosť.