blog

blog

utorok 29. novembra 2016

KONE DIVOKÉ V ČESKEJ KRAJINE

Oteplenie po poslednej dobe ľadovej spôsobilo úbytok mamutích trávnatých pláni a rozšírenie lesov po celom európskom kontinente. To spôsobilo mohutný úbytok populácie divokých koní. Spolu s tlakom narastajúcej ľudskej populácie došlo k bezbrehému šľachteniu koní na rôzne účely a k praktickému vyhynutiu pôvodného druhu koňa na kontinente. Niekoľko exemplárov sa zachovalo na britských ostrovoch v drsnom prostredí Exmooru. Genetické testy dokázali, že sa najviac podobajú pôvodnému divokému plemenu strednej a východnej Európy. Viac sa dá prečítať na: www.ceska-krajina.cz/klicove-druhy/divoky-kun-equus-ferus/. Projekt návratu Koňa divokého do divokej prírody ako kľúčového druhu má za cieľ zachrániť otvorenú trávnatú step, ktorá je v súčasnosti najohrozenejší biotop. Je to zjednodušené tvrdenie ale Kone divoké, na rozdiel od dobytka alebo divej zveri, majú tendenciu spásať suchú lúčnu starinu, tiež tvrdé vysoké trávy a liany. Vyhýbajú sa pritom kvetom a bylinkám. V zime okusujú kríky hlohu, ostružín a šípových ruží. Ľudia si s touto inváznou a konkurenčne zdatnou vegetáciou dokážu poradiť len s kosačkou a krovinorezom. Spolu s trávou však zničia aj vzácne bylinky a kvety. O živých tvoroch ani nehovorím. Prístup koní je oveľa citlivejší. Prítomnosťou koní na stepiach sa výrazne zvyšuje počet rôznych druhov rastlín. Od byliniek až po orchideje Na tieto rastliny sú často viazané iné druhy. Hlavne hmyz. Kôň divoký je tak neoddeliteľnou súčasťou obnovy kľúčových ekosystémov a biodiverzity v strednej Európe.
 Bývalý vojenský priestor Milovice  zarastal dvadsať rokov.


  Vysoká tráva postupne pohltila celý otvorený priestor.
 Niektorým zverom siaha až po brucho.
Dokonale dokáže pokaziť fotografovi radosť. Vplyv spásania vegetácie koňmi je viditeľný na prvý pohľad.

Vzniká jemná mozaika rôznych stanovíšť.


sobota 26. novembra 2016

EKOSYSTÉMOVÝ INŽINIERING

Veľké bylinožravce boli od nepamäti pevnou súčasťou európskej prírody. Spásaním vegetácie zásadným spôsobom ovplyvňovali tvár lesostepí na celom kontinente a vytvárali tak priestor pre život množstvu iných organizmov. Biológovia, zoológovia a enviromentalisti z Českej akadémie vied a z množstva univerzít sa to teraz od nich učia. Bez pravidelného spásania by konkurenčne zdatné trávy, kroviny a dreviny postupne zaplnili celý priestor. Kľúčové boli tri druhy: Zubor hrivnatý, Pratur a Kôň divoký. Tie vytvárali obrovské stáda migrujúce krajinou a jednoduchým spôsobom, kedy do zvierat jedným koncom niečo vošlo a druhým vyšlo, kreovali okolie na svoj obraz. V bývalých vojenských priestoroch Židlov a Milovice prakticky počas celého 20. storočia plnili túto funkciu cvičiace vojská. Najprv armáda ck cisára pána. Potom prvo republiková a Československá lidová. Poslednú ranu zasadili červeno armejci. Inváznu vegetáciu odstraňovali letecké bomby, delostrelecké granáty a oceľové tankové.pásy. Po odchode Rusov krajina postupne zarastala.  Dnes je krajina udržovaná pomocou chovu polodivokých kopytníkov. Rezervácia Milovice je jediné miesto na svete, kde sa zdržujú všetky tri druhy pohromade. Kone pochádzajú z Anglicka. Patria k druhu Exmoorsky pony. Žijú tam vo voľnej prírode bez pomoci človeka. Všetky kone z Milovickej populácie sú zapísané v plemennej knihe. Posledný žijúci pôvodný Pratur uhynul v Poľsku v roku 1627. Zvieratá žijúce v Miloviciach pochádzajú z Holandska a sú jediné v strednej a východnej Európe. Sú výsledkom tzv. spätného šľachtenia, na ktorom pracuje nadácia Taurus Foundation od roku 2008.  Genetické práce ešte stále pokračujú. Zubor bol v prvej polovici 20. storočia takmer vyhubený. Zostalo posledných sedem kusov tzv. nížinnej formy. Z nich sa podarilo vytvoriť populáciu v poľskom a bieloruskom Bielovežskom pralese. Odtiaľ boli privezené aj miestne zubry do Židlova, kde teraz žije 22 kusov a do Milovíc, kde teraz žije 14 kusov. Podrobnejšie sa téme budem venovať v ďalších blogoch.