blog

blog

piatok 22. apríla 2016

KRÁLIK DIVÝ

Pochádza zo severozápadnej Afriky. Už v stredoveku ho doviezli zo Špa­nielska do strednej Európy a odtiaľ putoval do všetkých častí sveta. Zo 6 geogra­fických rás palearktickej oblasti žije u nás jediná rasa králik divý stredomorský. Obľubuje ľahké priepustné pôdy, suché okraje lesov v blízkosti polí, krovinaté pasienky, cestné i železničné násypy a hrádze, vinice, brehy vodných tokov od nížin až do výšky 400 m n. m. Žijú v 20- až 25-členných rodinných kolóniách. Kolónia pozostáva z jedného vedúceho dospelého samca a viacerých samíc a ich mláďat. Na rozdiel od zajaca poľné­ho králiky budujú brlohy, v ktorých sa ako rýchlo unavení šprintéri pokúšajú čo najrýchlejšie skryť. Králiky divé sa rozmnožujú približne od febru­ára do septembra-októbra. Králička sa po 30-dňovej gravidite kotí v osobitnom, senom a vlast­nou srsťou vystlanom, len asi meter hlbokom a dosť plytkom materskom brlohu 4-5 ráz do roka a má po 4-8 holých, slepých mláďat. Cicať im dáva dva razy za 24 hodín asi po 4 týždne a vždy, keď opúšťa materský brloh, vchod zahra­báva. Mladé po 10 dňoch vidia, dvojtýždňové sú už úplne osrstené a pohlavne dospievajú polroč­né, takže sa môžu rozmnožovať už v prvom roku života. Králička je schopná oplodnenia hneď po okotení. Jeden králičí párik sa môže za rok rozmnožiť - pravdaže, len teoreticky - o 150 jedincov.


  


 
 
 
 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára