blog

blog

piatok 17. mája 2019

LYŽIČIAR BIELY

Lyžičiar biely obýva zarastené mokrade. Má rád spoločnosť. Preferuje prítomnosť príslušníkov svojho druhu natoľko, že vytvára hniezdne kolónie. Hniezda si buduje na stromoch. U nás hniezdi  sotva 35 párov. Hlavne na rybníkoch pri Sennom. Podstatne hojnejšie je jeho pozorovanie v rakúskom NP Seewinkel a najlepšie v maďarskom NP Hortobagy. Odtiaľ sú aj tieto fotografie. Mali sme možnosť pozorovať tieto vtáky počas dvoch dní. Najprv to bolo ranné stretnutie s asi päťdesiatimi lyžičiarmi na brehu väčšieho jazera. Pravdepodobne na mieste nocovali. Na druhý deň sme naopak mali možnosť fotografovať jednotlivých lovcov s čapatými zobákmi v malom rybníčku. 

Lyžičiare sú efektívne lovce. Ponoria pootvorené zobáky do vody a krúživými pohybmi zo strany na stranu preskúmavajú vodu. Pri zaregistrovaní koristi zaútočí a lapí ju do kliešti.  Na týchto dvoch obrázkoch sa nachádzajú okrúžkované jedince.

V pozadí je Byvol vodný. Spásaním určitých druhov vegetácie má pozitívny vplyv na ekosystém a biodiverzitu mokradí. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára