blog

blog

pondelok 22. mája 2023

DUNAJSKÉ LUHY LIX

Nová zeleň sa derie na svetlo a vodohospodári v zmysle prevádzkového poriadku simulovali jarné záplavy. Cez priepuste z vodného diela púšťali do ramennej sústavy oveľa viac vody ako posledného pol roka. Do toho prišla príroda s mimoriadnym prídelom dažďovej vody. Na hornom toku Dunaja výdatne popršalo a z regulovaných tristo centimetrov bolo zrazu pekných povodňových šesťsto. Odrazu zmizli nízke ostrovy, pobrežné kamene, štrkové lavice a pláže. Aj vysoká zver skoro zmizla. Voda bola tak hlboká, že im pri brodení trčali len hlavy. Dokonca aj bobry mali večer čo robiť aby sa neutopili.Labuť hrbozobáJeleň lesný

Bobor európsky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára