blog

blog

nedeľa 21. júna 2015

JURSKY ŠÚR

Potoky stekajúce zo svahov Malých Karpát privádzajú vody do tektonickej terénnej depresie, kde vytvárajú mokraď s výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí izolovaného zvyšku pôvodného barinato - slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou je dubovo brestový les nazývaný Panónsky háj a veľký rybník. Hodnotné sú aj zvyšky mokrých a rašelinových lúk na okraji jelšového lesa. Jursky Šúr je národná prírodná rezervácia o rozlohe 655 ha. Je chránená Ramsarským dohovorom. Vyskytuje sa tu množstvo chránených rastlín a zvierat. Ešte v sedemdesiatich rokoch minulého storočia tam boli objavené pre Slovensko nové druhy pijavíc a iného hmyzu. Navštívili sme toto naozaj čarovné miesto po daždi. Bolo vlhké, zahnívajúce a páchnuce. Množstvo stáročných dubov dáva lesu tajomný ráz ako z rozprávky. Proste nádhera. Les pôsobí dojmom dažďového pralesa. Návštevu odporúčam.
 
 
 
 
Bažant poľovný 
 Ďateľ veľký
 
 Vlha hájová
 Ryšavka
Drozd plavý 
 
 
 
Sova lesná 
 
 
  Kaňa močiarna a Volavka popolavá

 
 Kačica divá
Potápka chochlatá
Strakoš červenochrbtý
 
Myšiak hôrny
 
 
 
 

 
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára