blog

blog

nedeľa 1. mája 2016

KORYTNAČKA MOČIARNA

Korytnačka močiarna je pôvodným druhom našej fauny. Je rozšírená od Severnej Afriky cez Pyrenejský polostrov a väčšiu časť južnej a strednej Európy, Malej Ázie až po Aralské jazero. Informácie o výskyte korytnačky močiarnej zo začiatku storočia pochádzajú zo západného, južného ako aj východného Slovenska. V oblasti geografického rozšírenia je popísaných 14 poddruhov. Dnes je na Slovensku jediná lokalita na východnom Slovensku, kde je dokázané pravidelné úspešné rozmnožovanie tohto druhu. Na ostatných lokalitách sa vyskytujú len náhodne s nejasným pôvodom, prípadne sa jedná o reintrodukované jedince z chovnej stanice ŠOP SR v NPR ŠÚR. Vyskytuje sa v stojatých alebo mierne tečúcich vodách. Takisto sa s ňou možno stretnúť v zarastených slepých ramenách riek, v rybníkoch, jazerách a rozsiahlych mokradiach s bohatou vegetáciou. Dospelé jedince sa vyskytujú v hlbších vodách, no mláďatá preferujú plytké teplejšie vody. Základom pre životaschopnú populáciu je prítomnosť plôch vhodných na nakladenie a inkubáciu vajec. Pancier dosahuje priemernej dĺžky 20 – 25cm, no vyskytli sa prípady, kedy bol pancier dlhý okolo 30cm. Živí sa dravým spôsobom a prevažnú časť potravy vo vodnom prostredí tvoria mäkkýše, hmyz, jeho larvy a ojedinele aj menšie ryby a žaby. Na brehu loví chrobáky, hmyz, larvy hmyzu, červy, dážďovky a rôzne iné bezstavovce. Dôležitú zložku potravy tvoria aj riasi a časti vodných rastlín. Obdobie od konca októbra do marca, prípadne až apríla, strávia zimným spánkom vo vode. Krátko po prebudení začína párenie, ktoré je najintenzívnejšie v máji. Samotné párenie prebieha vo vode a predchádza mu svadobný tanec samcov. Doba párenia trvá asi dva týždne a páriace sa páry sa počas tejto doby zdržujú spolu. Vajíčka samičky kladú o mesiac neskôr do plytkých jamôk pomerne ďaleko od vody. V znáške býva 3 – 20 vajíčok. Mladé sa liahnu za 60 až 120 dňoch, no v našich klimatických podmienkach nevyliezajú z kladiska a prečkávajú zimu v pôde. Liahnu sa až na jar budúceho roka. Novorodené korytnačky majú 2,5 – 3,8cm a mäkký pancier, ktorý úplne stvrdne až v treťom roku života. 



 
  Spoločnosť vodného vtáctva a žiab je vítaná.
 
Dokonca ani predátory čakajúce na svoju korisť v tesnej blízkosti im nevadia.
 



 



O miesto na slnku sa niekedy tvrdo bojuje.


 
 
























Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára