blog

blog

nedeľa 20. marca 2016

KILOMETER G0945 IV.

V predposlednej časti už len zverejním ostatné čelade vtákov, ktoré sa mi dostali pred objektív. Z desiatich druhov čelade krkavcovitých som dostal šesť. Zo siedmich druhov sýkorkovitých reálne na Slovensku žije šesť. Do záhrady prišlo päť. Tú siedmu tzv. Lazúrovú tu už desaťročia nikto nevidel. Možno niekde v Bielorusku alebo východnom Poľsku by to šlo. Šiesta žije iba v lužných lesoch. Z trasochvostovitých sa ukázali len tri, z pletiarkovitých oba druhy vrabcov a z vrchárkovitých dokonca len jeden druh. Ten modrastý.
Vrana popolavá východoeurópska
Vrana čierna západoeurópska
Havran čierny
Straka čiernozobá
Sojka škriekavá
Kavka tmavá
Sýkorka belasá
Sýkorka bielolíca
Sýkorka hôrna
Sýkorka chochlatá
Sýkorka uhliarka
Trasochvost biely
Trasochvost horský
Ľabtuška hôrna
 
Vrabec domový
Vrabec poľný
Vrchárka modrá

V poslednej časti uvediem už len cicavce, plazy , obojživelníky a hmyzŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára